Balestrand Idrettslag

 

Balestrand Idrettslag vart skipa 5. november 1929. 

Styret som vart valgt var:
 Ivar Skjeldestad (formann), Nils Brygfjell(viseformann) Richard R. Knoff (kasserer) Anton A. Sjøtun (materialforvalter) og Mons Oppedal (styremedlem)

Varamedlemmer var Torstein Høivik og Olav LundeDen 14. november same år vart fyrste medlemsmøte avholdt. I møtet vart følgjande vedtekter bestemt:

§1 Lagets navn er "Balestrand Idrettslag", stiftet 5. november 1929. Laget er tilsluttet Norges Landsforbund for idrett og Norges Fotballforbund.

§2 Lagets formål er:
a) å virke for utbredelse av friidrett
b) og skisport og fotball
c) og å fremme kameratslig samvær

§3 Medlemmer
Som medlemmer optas enhver som har fyldt 16 år. Yngre kan også optas, men har da ingen stemmerett. Utmeldelse av laget skjer da skriftlig til styret. Ethvert medlem har ved sin optagelse i laget forpliktet seg til å følge dets regler og lover. Handler et medlem mot lagets love, eller virker til skade for laget, kan han av styret utelukkes som medlem.

§4 Kontingent
Kontingent er 1 krone årlig både for aktive og passive medlemmer....

Dette er starten på dei opprinnelege vedtektene!