Balestrand Opp gruppa

Fjordens vakraste motbakkeløp

Heimeside: https://balestrandopp.com/

Gruppeleiar: Trond Sundby

Medlem: Helge PedersenLøpet startar på framsida til Kviknes Hotel (1 moh), heilt til venstre i bilete. Målgang er på toppen av Raudmelen (972 moh), til høgre i bilete.

Konkurranseklasse og Mosjonsklasse. I konkurranseklassen er det påbode med sekk, som må vege minst 2 kg. Deltakarane må sjølve bere med seg klede i sekken, for det kan være kaldt på toppen. 

Påmelding og meir informasjon på nettsida til løpet: https://balestrandopp.com/